Tracé

Het project A4 Haaglanden-N14 bestaat uit verschillende maatregelen, die de bereikbaarheid van de regio Den Haag verbeteren. Dit zijn de belangrijkste:

 1. De A4 Passage. Hier komen in beide richtingen nieuwe rijstroken voor het doorgaand en in- en uitvoegend verkeer. De weg begint na de aansluiting met de N14 en eindigt voor de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan en zal grotendeels bestaan uit meerdere parallel lopende rijbanen. Er komen in het midden twee rijbanen met ieder twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en aan weerszijde komen meerstrooks parallelbanen om het verkeer van de aansluitingen en de knooppunten Ypenburg (A13) en Prins Clausplein (A12) optimaal te kunnen faciliteren.
   
 2. De A4 tussen de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan en de aansluiting Den Hoorn wordt uitgebreid met een extra rijstrook.
   
 3. Knooppunt Ypenburg wordt uitgebreid en krijgt dubbelstrooks weefvakken (een combinatie van in- en uitvoegstroken) naar de aansluiting Delft Noord aan de A13.
   
 4. Ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Heuvelweg/Mgr. van Steenlaan en Noordsingel/Prins Bernhardlaan), waarbij de gemeentelijke wegen onder de N14 worden geleid.
   
 5. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-N14 van en naar Leiden.
   
 6. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij aansluiting A4-Rijswijk/Plaspoelpolder.
   
 7. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij aansluiting A4-A13 en Rotterdamse Baan.
   
 8. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij aansluiting A4-Prinses Beatrixlaan.
   
 9. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij aansluiting A4-N211.
   
 10. Capaciteitsuitbreiding met een extra rijstrook aan de middenbermzijde in beide richtingen tussen de aansluiting Den Hoorn-Keteltunnel.