Tracé

Het project A4 Haaglanden-N14 bestaat uit verschillende maatregelen, die de bereikbaarheid van de regio Den Haag verbeteren. Dit zijn:

1. Parallelstructuur. Hier komen in beide richtingen nieuwe rijstroken voor het doorgaande en in- en uitvoegende verkeer. In het midden komen twee rijbanen met ieder twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer. En aan weerszijde komen meerstrooks parallelbanen om het verkeer van de aansluitingen en de knooppunten Ypenburg (A13) en Prins Clausplein (A12) optimaal te kunnen faciliteren. De parallel­structuur begint ten noorden van de aansluiting met de N14 en eindigt ter hoogte van de aansluiting A4-Plaspoelpolder en zal grotendeels bestaan uit meerdere parallel lopende rijbanen.

2. Capaciteitsuitbreiding. De A4 tussen de aansluitingen A4-Plaspoelpolder en A4-N470/Delft wordt uitgebreid met een extra rijstrook in beide rijrichtingen. Ook komt er een extra rijstrook van de aansluiting A4-N470/Delft tot aan de Ketheltunnel.

Aansluitingen:
Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten bij de aansluitingen:

3. A4-N14/Leidschendam
4. A4-Rijswijk Centrum
5. A4-Plaspoelpolder
6. A4-N470/Delft

Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluitingen: 
7. A4-Rijswijk/Prinses Beatrixlaan
8. A4-N211/Den Haag-Zuid
9. A4-N223/ Den Hoorn

N14
10. Ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Heuvelweg/Mgr. van Steenlaan en Noordsingel/Prins Bernhardlaan), waarbij de gemeentelijke wegen onder de N14 door worden geleid.

Spoorse kunstwerken
11. Leidschendam-Voorburg
12. Rijswijk

 
Cookie-instellingen