Reactie op ingediende zienswijzen Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden-N14

19-10-2021 476 keer bekeken

In de periode 8 mei tot 18 juni 2020 was het voor bewoners en overige belanghebbenden via een zienswijze mogelijk een reactie te geven op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14.

Bij publicatie van het tracébesluit wordt in de Nota van Antwoord vervolgens gereageerd op de ingediende zienswijzen. Doordat het vaststellen en ondertekenen van het Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 is uitgesteld, kan er nog geen reactie gegeven worden op de ingediende zienswijzen. In onderstaand bericht geven we hier een toelichting op.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de minister van Infrastructuur en Waterstaat in maart 2021 het tracébesluit en saneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 vaststellen. Het uitstel komt doordat de Raad van State bij een uitspraak over het snelwegproject ViA15 de minister de opdracht heeft gegeven de gehanteerde rekenmethodiek voor stikstof nader te onderbouwen. (Lees ook het nieuwsbericht van april 2021) Inmiddels is ook door de minsterraad besloten om de rekenmethodiek aan te passen. Het project A4 Haaglanden-N14 zal hiermee opnieuw de stikstofdepositie moeten gaan berekenen. Hierdoor is de vaststelling van het tracébesluit en het saneringsbesluit vertraagd. (Lees ook het nieuwsbericht van juli 2021)

Vertraging Nota van Antwoord

Doordat het tracébesluit nog niet is vastgesteld en er opnieuw moet worden gerekend aan stikstofdepositie, kan de inhoud van het tracébesluit en de reactie op de ingediende zienswijzen nog wijzigen door nieuwe inzichten en cijfers. Om deze reden kan de reactie op alle zienswijzen, via de Nota van Antwoord, pas worden verstrekt als het Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 door de minister is vastgesteld en gepubliceerd. Op dit moment wordt er vanuit het project gewerkt aan een nieuwe voorlopige planning voor het tracébesluit. Bewoners en overige belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend zijn inmiddels door het Platform Participatie via een persoonlijk bericht op de hoogte gebracht van het uitstel en de consequentie voor de reactie op de zienswijzen.

Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zal het project A4 Haaglanden-N14 hierover communiceren via de projectwebsite www.a4haaglanden-n14.nl en de projectnieuwsbrief. Via deze link kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.