Raakvlakproject: de N211 Wippolderlaan

23-09-2021 335 keer bekeken

In de provincie Zuid-Holland wordt het steeds drukker op de weg. Ook zijn er veel bruggen en tunnels toe aan vervanging en renovatie. Om een goede bereikbaarheid te garanderen zijn er verschillende regionale projecten vanuit de betrokken wegbeheerders.

Deze regionale projecten grenzen aan of hebben raakvlakken met het project A4 Haaglanden-N14. In deze rubriek besteden we in elke nieuwsbrief aandacht aan zo’n raakvlakproject. Dit keer is het de beurt aan het project N211 Wippolderlaan, een project van de provincie Zuid-Holland. 

De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met de planuitwerking voor de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. De provinciale weg N211 is dus niet zoals rijksweg A4 Haaglanden-N14 in beheer bij Rijkswaterstaat, maar de projecten hebben wel veel raakvlakken. Beide wegen worden ingrijpend aangepast om de doorstroming van het verkeer in de regio Haaglanden en de leefbaarheid te borgen en te verbeteren. Bovendien is er de fysieke overlap: waar de A4 projectgrens stopt, begint het project N211 Wippolderlaan en andersom. Daarom is er tussen beide projecten veel contact en afstemming, bijvoorbeeld over de ontwerpplannen en toekomstige verkeershinder of omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden. De N211 Wippolderlaan en A4 Haaglanden vallen daarnaast formeel allebei onder het Bestuursakkoord van het programma Passage en Poorten en Inprikkers.

Wat gebeurt er op de N211?

De N211 Wippolderlaan is een belangrijke verbindingsweg tussen Greenport West-Holland en Den Haag Zuidwest. In de regio Haaglanden, waar werken, wonen en recreëren samenkomen, is goede verkeersdoorstroming van groot belang. Naast een verbreding van de N211 tussen de aansluiting A4 en de N222 van 2x2 naar 2x3 rijstroken worden de bestaande kruisingen van de N211 met de Laan van Wateringse Veld en de N211 met de N222 ongelijkvloers gemaakt. 

Omgevingsvergunning ter inzage

Het project N211 Wippolderlaan bevindt zich in de overgang van de afronding planuitwerking naar de voorbereiding voor realisatie. Afgelopen juli kreeg het project goed nieuws, want de gemeente Westland heeft een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen omtrent de omgevingsvergunning’ afgegeven (de gemeente Westland is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de juridische-planologische verankering van het project N211). De omgevingsvergunning is na sluiting van de ter inzage periode op 11 september 2021 in werking getreden. Het vervolgtraject is mede afhankelijk van ingediende beroepen. 

Aanpak geluidshinder

Voor de aanpassingen aan de N211 Wippolderlaan en de verbreding van de A4 moeten maatregelen worden getroffen om te voldoen aan de wettelijke normen op het gebied van geluidhinder. Zo wordt op een groot deel van de N211 geluidreducerend asfalt toegepast en komen er geluidwallen en/of geluidschermen. 

Meer informatie

Meer informatie over het project N211 Wippolderlaan is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland of via deze link.
 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.