Online informatiebijeenkomsten op 25, 26 en 28 mei

18-05-2020 1494 keer bekeken

Rijkswaterstaat organiseert op 25, 26 en 28 mei van 19:00 uur tot 21:00 uur online informatiebijeenkomsten (webinars) over de voortgang van het project A4 Haaglanden–N14.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer informatie gegeven over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit en kunnen aanwezigen hun vragen stellen. Elke bijeenkomst gaat over een specifiek deelgebied van het project.

Datum en deelgebied

·         Maandag 25 mei:            Het traject van de Ketheltunnel tot de N223

·         Dinsdag 26 mei:              Het traject van de N223 tot de N14

·         Donderdag 28 mei:         De kruisingen op de N14

Tijd:                                             19.00 en 21.00 uur

Aanmelden                                Kan hier op deze website

Vragen kunnen worden gesteld tijdens de online bijeenkomst.
Heeft u nu al een vraag dan kunt u die hier ook  alvast stellen.

Doorstroming op de A4 en N14 verbeteren
Om de doorstroming op A4 en de N14 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag te verbeteren neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Dit gaat om aanpassingen van de parallelstructuur, capaciteitsuitbreiding van de weg en wegaansluitingen en om het aanpassen van twee kruispunten op de N14. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt in de verschillende documenten; het ontwerptracébesluit, een milieueffectrapport en een ontwerpsaneringsbesluit.

Cookie-instellingen